La lenga padan-a ėd l'Etą ėd Mes

n° 6, gené-fėrvé 2008, pag. 2
sconda part - a continua
Bepe Sané (Dragonņt)

Com a l’é scrivusse ant la prima part, ant ėl Medio Ev a l’é esistuje na lenga padan-a che jė studios a conosso com "koiné lombard-véneta". Coj (pņchi) che ant ėl Medio Ev a scrivģo, a consideravo la lenga padan-a a la pari con j’ąutri volgar ėd l’época, a la pari con ėl Toscan, ėl Fransčis, lė Spagneul.
D’apress che l’ąuta Italia a l’era stąita dominą daj Longobard, l’ąuta Italia a vnisģa ciamą "Lombardia" e la gente dl’ąuta Italia a l’ero ciamą "ij Lombard".
La lenga comun-a padan-a a l’era alora ciamą "Lombard".
A-i é motobin d’esempi an doa jė scritor dėl Medio Ev a buto a confront Lombard e Toscan. Pėr esempi, ant j’anviron dėl 1280, ant la "Cronica" ėd Salimbene de Adam, a l’é nominą un Fra Barnaba che "optime loquebatur Gallice, Tuscice et Lombardice", val a di "a parlava prņpi bin Fransčis, Tuscan e Lombard".
N’ąutr esempi a l’é ant ėl cant che a fa XXII ėd l’Infern ėd Dante. Lģ Virgili a ciama a un daną: "It conņssės-to cheicun ch’a sia Latin?" e apress d’un pņch a-i riva l’arspņsta: "Se voiąutri i veule vėdde o sentģ / a arcominciava peui lė sbaruvą / ėd Toscan o ėd Lombard, mi i na fareu vnģ". N’ąutr personagi motobin avosą che a testimņnia ėl contrast che a-i era aj sņ temp tra Toscan e Lombard a l’é ėl Machiavelli. Machiavelli, ant soa euvra "Discors antorn a nņsta lenga", an doa a parla ėd lenga Lombarda, ansema a cola "spagnuola" e a cola "franzese", a fa costo esempi: "Pėrché it disės-to com ij fiorentin e nen com ij lombard ...?". E ancora a la fin dėl Sinsent, ėl piemontčis Steo Guazzo a scrivģa, ant la "Sivil conversassion" (1574): "I dareu ocasion ėd rije a coj che a scoto, mės-ciand cosse con ciairin, val a dģ parņle Lombarde con Toscan-e".
Scond Paola Benincą, dl’Universitą ėd Padoa, Dante a l’avģa parlą dla koiné padan-a a la fin dėl Im lģber dėl "De Vulgari Eloquentia". La Benincą a definiss Dante "un lenghista dl’época" e a scriv: "a la pėrcession ėd lė stat lenghģstich dij sņ temp, aj arzultava che an Italia a esistčissa un Volgar, che i pensoma a jė smijčissa avčj d’unitarietą. Chiel a lo ciamava , ėl volgar che a dovrava la metą setentrional d’Italia".
Ant ėl 1987 a l’é tnusse a Milan e a Pavia un Convegn antėrnassional an sla koiné padan-a e, an col ocasion, a son studiasse tute coste evidense e a l’é ciamasse d’ancaminé na revision storiogrąfica, con ėl but ėd nen perde un bel tņch ėd nņsta stņria.


La lenga padan-a ėd l'Etą ėd Mes

Home Page Artģcoj an piemontčis