Ij mč artģcoj an piemontčis

An costa pągina-sģ i sėrchereu ėd listé tłit ij mč scrit che a l'han vagną o a son stait segnalą ant ij Concors Leterari an Piemontčis, e ij mč articoj an piemontčis ch'a son stąit publicą dzora a giornaj, periņdich, boletin, e via parčj.

"Corsa a doi pėr trové Netun" (2015) a l'ha avł un premi e a l'é stait publicą dzor a "Piemontčis Ancheuj" dėl 2016 (ch'as vėdda sota).
 • 2nd Premi ant la Session "D - Prosa Inédita" - al III Concors UNPLI “Salva la tua lingua locale” 2015

"La classificassion dij Fonz" (2014) a l'ha avł doi premi e a l'é stait publicą dzor a l'"Armanach dij Brandé 2015" (ch'as vėdda sota).
 • 1m Premi ant la Session "D - Sagģstica" - al XXXVI Concors ėd prņsa “Sitą ’d Canej” 2014
 • Premi Special pėr la Sagģstica - al 1m Concors Leterari “Piemont ch'a scriv” 2014 (Cultura e Societą - Turin)"Piemontčis ancheuj"
"Piemontčis ancheuj" a l'é un mensil fondą dėl 1982 da Milo Bré. Dzor "Piemontčis Ancheuj" a son stąit publicą na mia conta dėl 2016 e un mč artģcol dėl 2022.

 • "La longa stra dle pongņle" - Ann XL, n° 2/3, 2022 - pag. 12-13

 • "Corsa a doi pėr trové Netun" - Ann XXXIV, n° 6, 2016 - pag. 10


 • "Il Micologo"
  "Il Micologo" a l'é na publicassion quadrimestral (a seurt tre vir a l'ann) ėd l'AMBAC (Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi), che a l'é publicą da XLIV agn e a l'é rivą al nłmer 135. Dėl 2012 "Il Micologo" a l'ha publicą un mč artģcol d'argoment micolņgich, a dimostrassion (s'a-i na fussa dabzņgn) che con ėl piemontčis as peul scrivse ėd tut.

 • "Le “lenghe” dėl Bņsch dėl Mėrlin" - n° 135, 2012 - pag. 3-6


 • L'"Armanach dij Brandé", suplement anual ėd "Piemontčis ancheuj"
  Tłit j'agn, dal 1960, com suplement ėd "Piemontčis ancheuj", a-i seurt l'"Armanach dij Brandé", che dėl 2012 a l'é rivą al nłmer 56. Sņ ver nņm a l'é "Ij Brandé. Armanach ėd poesģa piemontčisa" e, dal 2012, "Ij Brandé. Antologģa ėd prņsa e poesģa piemontčisa". I l'heu avł l'onor ėd vėdde tre mč artģcoj publicą an sj'Armanach dėl 2011, 2012 e 2015.

 • "La classificassion dij Fonz" - n° 56, 2015 - pag. 73-77

 • "Da l'ONU a le Region: strument ėd tła lenghģstica" - n° 53, 2012 - pag. 31-33

 • "La Wikipedia an piemontčis" - n° 52, 2011 - pag. 22-23


 • "La Vos ėd Carmagnņla", suplement a la "Vos dėl Piemont"
  La "La Vos ėd Carmagnņla" a l'era un suplement a la "Vos dėl Piemont" ch'a l'é surtģ dal 2007 al 2011, con cadensa bimestral o pņch pi longa. Dzora a quase tłit ij nłmer a-i era un mč artģcol an piemontčis.

 • "Na cita Svģssera ai pé dėl Viso" - n° 15, gené-fėrvé 2011 - pag. 2

 • "A esist-lo l'italia?" - n° 13, dzčmber-gené 2010 - pag. 2

 • "La tradission sģvica ant le region italian-e" - n° 12, mars-avril 2009 - pag. 2

 • "Ėl Rociamlon, escursion tra legenda e stņria" - n° 11, gené-fėrvé 2009 - pag. 2

 • "Veje reis artrovą an sla Ragną (Internet)" - n° 10, otóber-novčmber 2008 - pag. 2

 • "La lenga padan-a ėd l'Etą ėd Mes - fin" - n° 9, luj-aost 2008 - pag. 2

 • "La Festa dėl Piemont ch'a fą 41" - n° 8, magg-giugn 2008 - pag. 2

 • "La lenga padan-a ėd l'Etą ėd Mes - tersa part" - n° 7, mars-avril 2008 - pag. 2

 • "La lenga padan-a ėd l'Etą ėd Mes - sconda part" - n° 6, gené-fėrvé 2008 - pag. 2

 • "La lenga padan-a ėd l'Etą ėd Mes - prima part" - n° 5, novčmber-dzčmber 2007 - pag. 2

 • "La Cņrsica e sņ fieul pi avosą" - n° 4, stčmber-otóber 2007 - pag. 4

 • "La "Carta Européa dle Lenghe Regionaj"" - n° 3, luj-aost 2007 - pag. 4

 • "Ij "Test carmagnolčis"" - n° 2, magg-giugn 2007 - pag. 4

 • "Lenga piemontčisa, tra passą e avnģ" - n° 1, mars-avril 2007 - pag. 4


 • Ėl bimestral "é! Afermativ. Piemontčis"
  Ėl giornal "é! Afermativ. Piemontčis" (cņdes ISBN ) a l'era un bimestral d'informassion e coltura ėd l'Associassion Piemontpress ch'a l'é surtģ dal magg-giugn dėl 2004 al luj-aost dėl 2006. Ėl diretor a l'era ėl professor Mauro Tosco. Mi i l'heu avł ėl boneur ėd vėdde publicą tre mč artģcoj an dzora a j'łltim tre nłmer.

 • "I soma pront pėr ėl Web 2.0?" - n° 14, luj-aost 2006 - pag. 20

 • "Ėl Bņsch ėd la Partessipansa ėd Trin" - n° 13, magg-giugn 2006 - pag. 11

 • "Torna an sla grafģa piemontčisa" - n° 12, mars-avril 2006 - pag. 13


 • Home Page